Op maandag 29 april is de zomercyclus van de lessen van Y4Tennis begonnen. Binnen onze vereniging nemen veel leden les. Dit is gemiddeld meer dan bij andere verenigingen in onze regio. Dit zie je terug in het spelniveau van onze vereniging (we hebben niet voor niets al 3 jaar de Rayer Cup gewonnen ;-)), maar dit geeft ook ieder jaar weer discussie over de beschikbaarheid van banen voor lessen versus de mogelijkheid tot vrijspelen.

Dit jaar hebben de vereniging en de tennisschool daarover de volgende afspraken gemaakt:

  • Y4Tennis heeft het recht om voor 16.00 uur op 3 banen les te geven. Tussen 16.00 en 23.00 uur zijn dit 4 banen.
  • Als er buitenbanen vrijliggen en Y4Tennis heeft meer banen nodig voor de lessen, dan mag Y4Tennis deze gebruiken en is het niet nodig dat onze leden moeten trainen op binnenbanen.
  • Indien Y4Tennis meer dan respectievelijk 3 of 4 banen in gebruik heeft, maar er liggen nog verhuurbanen van Dekker vrij, dan kunnen de leden gebruik maken van de verhuurbanen. Met Dekker is afgesproken dat de vrijliggende banen gebruikt mogen worden.
  • Indien Y4Tennis meer banen in gebruik heeft en er is geen ruimte om vrij te spelen, dan wijkt Y4Tennis voor vrijspelen.

Op basis van de planning van de tennisschool zijn op onderstaande tijdstippen meer dan het afgesproken maximum aan banen nodig voor de lessen en zijn er geen of beperkt banen beschikbaar:

  • Dinsdag van 16-17 uur en van 18-19 uur.
  • Woensdagmiddag gebruikt Y4Tennis de beschikbare banen vooral voor lessen aan de jeugd die op woensdag vrij is.
  • Vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur. Van 19 tot 20.30 uur zijn er slechts 2 banen in gebruik voor de selectietraining. Tijdens de voorjaarscompetitie zorgt dit ervoor dat op de dagen dat er 4 teams thuis spelen, deze teams in het begin van de avond een wisselbaan (1,5 baan per team) hebben. Vanaf 20.30 zijn wel alle banen beschikbaar voor de competitie,

Het bestuur is van mening dat deze afspraken de beste balans is tussen lessen en vrijspelen. We hopen dan ook dat er dit jaar geen problemen zullen ontstaan over de beschikbare baancapaciteit.

Mocht je vragen hebben over deze afspraken, neem dan contact op met Peter Carton ( voorzitter@tvdr.nl of 06-83256380).

Categorieën: Vereniging