Overzicht afspraken beschikbaarheid buitenbanen
Ieder jaar ontvangen bestuursleden vragen over de beschikbaarheid van de buitenbanen. In dit bericht vind je een korte toelichting op de afspraken die het bestuur heeft gemaakt met Dekker Zoetermeer en Y4Tennis en een link naar het overzicht van die afspraken.

Op basis van het aantal leden van de vereniging heeft TVDR helaas niet altijd meer de beschikking over alle buitenbanen. Omdat de meeste leden van onze vereniging vooral in de avond en in het weekend willen / kunnen spelen, heeft het bestuur er voor gekozen dan de meeste banen beschikbaar te hebben. Daarnaast hebben we gekozen voor een flexibele invulling van de beschikbaarheid, zodat de buitenbanen optimaal gebruikt kunnen worden en mensen niet onnodig moeten uitwijken naar de binnenbanen.

Via deze link vind je een opsomming van de afspraken tussen TVDR, Dekker Zoetermeer en Y4Tennis over de beschikbaarheid van banen. Als je naar aanleiding van deze afspraken vragen hebt, dan kun je die stellen door een mail te sturen naar voorzitter@tvdr.nl.
Categorieën: Vereniging