Datum

23 november 2022

Tijd

20:00 - 22:00

Beste leden van T.V. Dekker Rokkeveen,

We nodigen jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 23 november a.s. in de Flamingo Lounge zaal bij Dekker Zoetermeer. De vergadering begint om 20.00 uur.

Dit jaar zal er wederom één ALV gehouden worden (in plaats van twee) om zowel een terugblik als een vooruitblik te presenteren. De agenda voor de ALV is als volgt:

 1. Opening van de vergadering
 2. Ingekomen stukken / Mededelingen van het bestuur
 3. Notulen ALV 15 november 2021De notulen van de vorige vergadering zijn hier te vinden.Let op: Je kan het verslag alleen vinden als je bent ingelogd.
 4. Verkiezing bestuursledenCRJ – Frits Verbaarschot stelt zich opnieuw verkiesbaarPenningmeester – Daan Bregman stelt zich opnieuw verkiesbaar
 5. Terugblik 2021-2022 & Plannen 2023 van de commissies
 6. Jaarrekening 2021
 7. Verslag & benoeming Kascommissie 2023
 8. Begroting 2023/Vaststellen contributie 2023
 9. Voorstellen ingediend door de ledenVolgens de statuten kunnen leden tot zeven dagen voor de verzending van de agenda schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat van de vereniging, deze dienen tenminste door vijf leden te zijn ondertekend. Op dit moment hebben we geen voorstellen ontvangen. We willen toch iedereen nog in de gelegenheid stellen om voorstellen in te dienen. Deze kunnen tot uiterlijk vrijdag 18 november a.s. worden ingediend door een e-mail te sturen naar secretaris@tvdr.nl
 10. Rondvraag/WVTTK
 11. Sluiting 

We zien jullie graag woensdag de 23e! Met vriendelijke groet,Het TVDR bestuur