Datum

15 november 2021

Tijd

20:00 - 21:30
Helaas zijn er met de huidige coronacijfers weer nieuwe maatregelen van kracht waardoor het helaas niet mogelijk is om de Algemene Ledenvergadering van aankomende maandag 15 november bij Dekker te houden. Wij betreuren dit ten zeerste. Het is helaas niet mogelijk om de ALV uit te stellen dus we zullen de ALV daarom net als vorig jaar online houden.
Hierbij nodigen we je nogmaals van harte uit om deel te nemen aan de ALV:
De agenda van de vergadering kan je onderaan dit bericht vinden. De stukken (verslag vorige vergadering, financieel jaarverslag, begroting) krijg je na je aanmelding toegestuurd.
Hopelijk zien we je virtueel aanstaande maandag.
Met sportieve groet,
Het TVDR bestuur
Agenda ALV 15 november 2021
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken; Mededelingen Bestuur
 3. Notulen ALV 14 december 2020
 4. Verkiezing bestuursleden
 5. Terugblik 2020-2021 & Plannen 2022 door de commissies
 6. Jaarrekening 2020
 7. Begroting 2022 en vaststellen contributie 2022
 8. Verslag & benoeming kascommissie
 9. Openstaande vacature(s)
 10. Voorstellen ingediend door de leden
 11. Voorstellen van de zijde van het Bestuur
 12. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 13. Sluiting