Sportiviteitsregels

Als speler van TVDR...


  • gebruiken wij geen grof taalgebruik, mopperen of schelden we niet tegen de tegenstanders en niet tegen onze partner(s)
  • geven we na de wedstrijd de tegenstander(s) een hand
  • zijn we ook een winnaar als we laten zien dat we tegen ons verlies kunnen
  • gedragen wij ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn
  • spreken wij de ander aan op zijn gedrag indien dat gedrag onze club, de tegenstander of een derde schaadt
  • accepteren wij het als wij zelf worden aangesproken op ons gedrag
  • tonen wij respect (in spraak, houding en gedrag) voor tegenstanders, medespelers en publiek
  • behandelen we elkaar zoals we zelf ook behandeld willen worden

Ogenblik a.u.b. ...