Najaarscompetitie - Reglement

INSCHRIJVING

 1. Om deel te mogen nemen aan de competitie is individuele inschrijving, via het inleveren van het inschrijvingsformulier via de website, verplicht.
 2. De speler/speelster dient geboren te zijn vóór 1 januari 2002 (17+ competitie), respectievelijk vóór 1 januari 1984 (35+ competitie).
 3. Niet of te laat inschrijven geeft geen recht op deelname.
 4. Om deel te mogen nemen aan de competitie dienen eerst alle financiële verplichtingen te zijn voldaan.
 5. Alleen volledig ingevulde inschrijvingen worden in behandeling genomen. Onvolledig inschrijven geeft geen recht op deelname.
 6. Bij inschrijving mogen voorkeuren voor teamgenoten worden opgegeven. Indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden; dit is echter geen recht.
 7. De uiterste inschrijfdatum is 30 mei 2018. Inschrijvingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.
 8. Inschrijven verplicht deelnemers tot het betalen van de competitie bijdrage (circa € 20 per  deelnemer).  Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. De speeldata voor de verschillende competities staan vermeld onder de algemene info. Bij inschrijving voor één van de competities zorg je ervoor dat je op de speeldagen en inhaaldagen beschikbaar bent om te kunnen spelen. 
 10. Indien een deelnemer tijdens de competitie afwezig is, dan dient diegene zelf voor een acceptabele vervanging te zorgen. Uiteraard wordt deze vervanging afgestemd met de competitieleiders. De vereniging en de competitieleiders hebben geen enkele verplichting om deze taak van de betreffende speler over te nemen.
 11. Een team is zelf verantwoordelijk om elkaar op de verantwoordelijkheid te wijzen van het nakomen van afspraken (opgeven voor de competitie is een afspraak met elkaar). 
 12. Andere teams zal niet meer gevraagd worden om een speler te leveren voor een team dat in bovenstaande zin in de problemen is gekomen. 
 13. Blessures gedurende de competitie zijn nooit vooraf te voorzien. Daarom wordt een team zo mogelijk altijd groter gemaakt dan strikt noodzakelijk zodat bovenstaande niet van toepassing hoeft te zijn.
 14. De competitieleiders geven geen garanties over de indelingen van de teams.
 15. De teams worden in beginsel samengesteld uit zes spelers/speelsters. 
 16. De competitieleiders behouden zich het recht voor om bij overinschrijvingen deelnemers in  te delen of af te schrijven. De regels die hier van toepassing zijn tref je hierna aan.
 17. Indien het e-mail adres wordt ingevuld, veronderstellen de competitieleiders dat dit e-mail adres in gebruik is, en zullen wij belangrijke informatie per mail toesturen.

REGELS BIJ OVERINSCHRIJVING

Doelstelling is zoveel mogelijk leden competitie te laten spelen. Bij overinschrijving zullen de volgende regels worden toegepast voor de senioren.

 1. Doelstelling is zoveel mogelijk leden competitie te laten spelen.
 2. Doe je mee aan voorjaars- en najaarscompetitie dan geef je bij opgave aan in welke competitie je speelrechten op wilt bouwen.
 3. Speel je zowel voorjaars- als najaarscompetitie gedurende 2 jaar, dan vervalt eventueel je plek in de competitie waar je geen rechten wilt opbouwen aan een potentiële nieuwe speler die redelijkerwijs in dezelfde klasse kan spelen. 
 4. Leden die geen voorjaarscompetitie hebben gespeeld worden vervolgens met voorrang in de najaarscompetitie ingedeeld.
 5. Als 3e criterium geldt het moment van inschrijving en speelsterkte.

Voor de jeugd geldt alleen het moment van inschrijving en speelsterkte.


BELANG VAN DE VERENIGING
In het belang van de vereniging kan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken van vorenstaande regels, zulks ter beoordeling van de competitieleiders en ter goedkeuring door het bestuur. In situaties waarin de regels niet voorzien, oordelen de competitieleiders en leggen dit oordeel ter goedkeuring voor aan het bestuur.

Ogenblik a.u.b. ...