Lidmaatschap - Aanmeldingsformulier

Persoonlijke gegevens
Naam
Geboortedatum
Adres
Telefoon
E-mail
KNLTB-gegevens
KNLTB-nummer
Speelsterkte
Enkel
Dubbel
Soort lidmaatschap TVDR (incl. Last Minute Club)
Lidmaatschap

Lid is aangebracht door(3)

(1) Voor de leeftijd geldt het jaar dat de leeftijd bereikt wordt.
(2) Om mee te kunnen doen met de World Tour is een KNLTB lidmaatschap nodig.
(3) Geldig bij promotieactie "Breng een lid aan en verdien een kortingsbon". Lees de voorwaarden.

Klik hieronder voor de tarieven van de verschillende soorten lidmaatschap.
Tarieven lidmaatschap
Lidmaatschap Leeftijd Speelgerechtigheid Seizoen
Seniorlid Vanaf 20 jaar* Geen beperkingen € 180,00
Juniorlid Vanaf 18 jaar* Geen beperkingen € 107,00
Juniorlid 16 tot 18 jaar* Maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur en weekend € 107,00
Jeugdlid 9 tot 16 jaar* Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en weekend € 90,00
Minilid (excl. KNLTB lid) Tot 9 jaar* Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en weekend € 38,00
Minilid (incl. KNLTB lid) Tot 9 jaar* Maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur en weekend € 63,00
Daglid   Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur € 107,00
Na 1 juni wordt geen KNLTB pas aangevraagd. KNLTB pas op aanvraag na 1 juni € 25.00
Aan de in deze tarievenlijst genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Tarievenlijst versie 1 januari 2019. Met deze versie vervallen alle oudere tarievenlijsten.
*) Voor de leeftijd geldt het jaar dat de leeftijd bereikt wordt.
Tennisles

(4) Tot 1 mei 2018, alleen geldig voor nieuwe leden die in het verleden geen lid zijn geweest en die een volledige tennislescursus (minimaal 12 lessen) hebben geboekt bij onze tennisschool Y4Tennis. Lees de voorwaarden.
Let op: TVDR werkt samen met tennisschool Y4Tennis. Les bij Y4Tennis geeft garantie op les op de buitenbanen. Alle andere tennisscholen in het Dekker Sport complex kunnen deze garantie niet bieden!
Gebruik van uw e-mailadres
Behalve noodzakelijke persoonlijke correspondentie maken wij alleen bij nieuwsbrieven en clubnieuws van de vereniging gebruik van uw e-mailadres. De nieuwsbrief van Dekker Zoetermeer met aanbiedingen, menukaarten, festiviteiten, enz. krijgt u maximaal 4 x per jaar toegestuurd. Geeft u hieronder aan waarop u prijs stelt:
Eventuele opmerkingen
Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Tennis Vereniging Dekker Rokkeveen (TVDR) zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dient u dit kenbaar te maken per e-mail naar .

Persoonsgegevens van de leden worden opgenomen in het adressenbestand van TVDR en worden niet afgestaan aan derden, behalve Dekker Zoetermeer t.b.v. de ledenadministratie en de KNLTB. Zie ook onze Privacy policy op onze website.

Leden krijgen regelmatig de nieuwsbrief van de vereniging toegezonden via e-mail.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Ogenblik a.u.b. ...