Nieuwe website

Nieuwe website is online!

Na ruim 6 jaar werd het weer eens tijd voor een opfrissing van www.tvdr.nl. De afgelopen maanden is de redactieraad druk bezig geweest om de nieuwe website vorm te geven, rekening houdend met het huidige gebruik en de wensen van onze leden. Zoals iedereen kan zien, is er qua lay-out flink wat veranderd. Social Media is nog meer op de voorgrond aanwezig, en ook de komende evenementen worden duidelijker weergeven.

De website is ontwikkeld door de redactieraad. Met het in gebruik nemen van de nieuwe website, is ook de samenstelling van de redactieraad aangepast. Voordat wij onszelf zullen voorstellen, willen wij eerst een woord van dank richten aan Rob Verhoeff. Rob heeft de afgelopen jaren veel inspanningen gedaan rondom de redactieraad en is de drijfveer geweest achter deze nieuwe website. Rob kon zijn werk, privé en vrijwilligersfunctie steeds moeilijker combineren, waardoor Rob een stapje terugneemt binnen de vereniging. Rob, namens het bestuur en de redactieraad, bedankt voor al je inspanningen binnen de vereniging!

Na het afscheid van Rob Verhoeff, is er een nieuwe redactieraad gevormd. Wij, Marcel Stroeve en Tim van Dorst, zullen in een team voornamelijk verantwoordelijk zijn voor de website en bepaalde social media. Mocht je tips, vragen en/of opmerkingen hebben, dan zijn wij bereikbaar op: .

Ook voor het aanleveren van foto’s, nieuwsberichten, teksten en andere bijdragen aan de website, kan je hiernaar mailen.

Met sportieve groet,

Marcel Stroeve en Tim van Dorst

 

 


Ogenblik a.u.b. ...