Lidgegevens wijzigen

De ledenadministratie wordt verzorgd door Dekker Zoetermeer. Alle mutaties, zoals verhuizingen, en opzeggingen, kunt u melden per e-mail aan tvdr@dekkerzoetermeer.nl, of schriftelijk t.a.v. Dekker Zoetermeer, ledenadministratie TVDR, Scheglaan 12, 2718 KZ ZOETERMEER

Deze wijziging of opzegging dient voor 1 december van het verenigingsjaar te geschieden, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd. Een bevestiging van de wijziging ontvangt u per email.

Lidmaatschapsvoorwaarden vindt u op deze pagina


Ogenblik a.u.b. ...