Breng een lid aan

Heb je het helemaal naar je zin bij TVDR en weet je iemand die ook lid wil worden? Als bestaand lid van TVDR krijg je mooie beloning als je een nieuw lid aanbrengt.


Voorwaarden
  1. Een bestaand lid krijgt een cadeaubon t.w.v. 25% van de netto contributie van dat nieuwe lid. Netto contributie wordt gedefinieerd als de contributie die door het nieuwe lid is betaald in dat jaar (contributie exclusief kortingen geldend voor het nieuwe lid).
  2. De cadeaubonnen, dienen uiterlijk het volgende lidmaatschapsjaar besteed te worden.
  3. Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden om de contributie, activiteiten binnen DZ, een etentje of consumptie te betalen. Consumpties kunnen betaald worden door de gehele kortingsbon om te wisselen voor DZ-muntjes tegen € 2,75 per stuk.
  4. De cadeaubonnen worden pas uitgekeerd, nadat het nieuwe lid de verschuldigde contributie volledig heeft voldaan. 
  5. Kortingen achteraf worden niet gegeven. Het bestaande lid moet het inschrijfformulier dus bij de receptie inleveren of per email opsturen. Of het nieuwe lid moet op het inschrijfformulier "Aangebracht door <naam bestaand lid>" vermelden. 
  6. Gezinsleden wonend op hetzelfde adres zijn uitgesloten van deze regeling.
  7. Het bestaande lid dient minimaal 1 jaar lid te zijn van de TVDR.
  8. Personen die voorgaande 3 jaren hun lidmaatschap van TVDR hebben opgezegd worden niet aangemerkt als nieuw lid.

Let op: Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.


Klik hier om een nieuw lid aan te melden.


Ogenblik a.u.b. ...