Sponsorplan

TVDR sportief

TVDR speelt in de landelijke en districtscompetitie met circa 200 leden. Deze leden dragen de naam van hun vereniging en sponsors uit in de regio. Jaarlijks organiseert TVDR een aantal toernooien op het tennispark voor tennisliefhebbers uit Zoetermeer en omgeving.
Goede trainingsfaciliteiten voor de senioren, maar vooral voor de (talentvolle) jeugd zijn aandachtspunten van de vereniging. De tennislessen worden verzorgd door clubtrainers van Tennisschool Y4Tennis. Daarnaast worden mogelijkheden geïnitieerd om de vereniging tennistechnisch op een hoger plan te brengen.
Een aantal jaren geleden is het idee uitgewerkt om de talentvolle jeugdige tennisser in Zoetermeer de mogelijkheid te geven om via intensieve training zich in de tennissport te manifesteren op regionaal en landelijk niveau. Op termijn geeft dit aan TVDR, de sponsors en gemeente Zoetermeer een grote uitstraling. Een en ander is omschreven in een technisch beleidsplan. Om de jeugd ook de kans te geven in eigen omgeving hun prestaties te tonen is het beleid erop gericht om in toernooi- en competitieverband een goede doorstroming naar de senioren te bevorderen. Voor de topsenioren worden extra trainings- en competitiefaciliteiten gecreëerd om het competitieniveau zodanig hoog te houden, dat de jeugd voor de vereniging behouden blijft. De jeugd krijgt op jeugdige leeftijd de gelegenheid op seniorniveau competitie ervaring op te doen.

 

SPONSORING

Algemeen

De tennissport wordt beoefend door brede lagen van de bevolking, zowel wat inkomen, beroep en leeftijd betreft. Tennis is een sport voor jong en oud. Daarom vormen de leden van Tennisvereniging Dekker Rokkeveen een zeer interessante doelgroep voor uw bedrijf. Met promotionele activiteiten kunt u hen in een ontspannen en sportieve omgeving bereiken. Door sponsoring laat de sponsor aan zijn omgeving zien dat hij de tennissport een warm hart toedraagt en zijn maatschappelijke betrokkenheid toont.

Doelstelling
TVDR heeft de ambitie in zich om een substantiële financiële en/of materiële bijdrage te verwerven door middel van sponsoring. De goede naam en faam van TVDR, alsmede met haar activiteiten, leveren een positieve bijdrage aan de naamsbekendheid van de sponsor.
Een bijkomend voordeel voor TVDR is de uitstraling en mogelijkheden van het sportcomplex van Dekker Zoetermeer. Zij kunnen extra sponsors voor de vereniging aantrekken. Sponsoring van verenigingsactiviteiten kan in dit verband worden gezien als verlengstuk en versterking van reclame binnen het complex. Reclame wordt op het complex door meer mensen gezien dan alleen de leden.
Voor de vereniging zijn inkomsten van de sponsors van groot belang. Met de extra inkomsten kunnen plannen worden verwezenlijkt, waardoor het tennisniveau bij de jeugd en de senioren worden verhoogd.

Uitgangspunten sponsoring
De uitgangspunten van sponsoring voor Tennisvereniging Dekker Rokkeveen zijn:

 • Sponsoring vormt een zakelijke overeenkomst
 • Sponsoring moet voor beide partijen iets opleveren
 • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de doelstelling van de tennisvereniging
 • Sponsors sluiten in principe een driejarige overeenkomst
 • Sponsorgelden worden in zijn algemeenheid gebruikt om de exploitatie sluitend te krijgen en in het bijzonder voor:
  • organisatie van activiteiten
  • jeugdopleidingsplan
  • extra trainingsfaciliteiten voor de jeugd
  • exploitatie van de minibanen, c.q. aankleding van het terrein bij de minibanen
  • aanschaf van middelen ten behoeve van kids-tennis

Relatiebeheer
Hoewel met iedere sponsor wordt afgesproken welke diensten en publiciteit TVDR levert als tegenprestatie van het sponsorbedrag, zal de vereniging per jaar bezien of er een relatiebijeenkomst georganiseerd wordt met tennis, een hapje en een drankje een en ander in nauw overleg en behoefte van onze sponsoren.
Samen met commissie- en bestuursleden alsmede leden die zich voor gesponsorde activiteiten hebben ingezet, wordt met de aanwezigen het een en ander geëvalueerd.


Ogenblik a.u.b. ...