Datum

09 september 2020

Beste TVDR leden,

Het bestuur van TVDR nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op woensdag 9 september 2020, start 20.00 uur, online via MS Teams.

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus heeft onze ledenvergadering niet in het voorjaar kunnen plaatsvinden. Op grond van de COVID-wet is het sinds april 2020 toegestaan om ledenvergaderingen compleet digitaal te voeren en leden digitaal te laten stemmen. Ook is het termijn om deze ledenvergadering te houden met de wet uitgesteld. Vandaar dat de vergadering nu later plaatsvindt dan je van ons gewend bent.

Tijdens de voorjaars ALV blikken wij terug op 2019 en, in dit geval, ook op het eerste half jaar van 2020. Dit is bij uitstek het moment om met het bestuur in gesprek te gaan dus doe mee met de vergadering via onderstaande link op woensdag 9 september om 20.00 uur!

Deelnemen aan de ALV

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken; Mededelingen Bestuur
 3. Notulen ALV 27 november 2019
 4. Terugblik van de voorzitter
 5. Terugblik van de commissies
 6. Jaarrekening
 7. Verslag kascommissie
 8. Openstaande vacatures
 9. Voorstellen van de zijde van het Bestuur
 10. Voorstellen ingediend door de leden
 11. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 12. Sluiting

Met sportieve groet,

het TVDR bestuur