Leuk dat je geïnteresseerd bent in het lidmaatschap van Tennisvereniging Dekker Rokkeveen (TVDR). Wij zijn een zelfstandige tennisvereniging die gebruik maakt van de buitenbanen van tennispark Dekker Zoetermeer. Wij werken nauw samen met Dekker Sport, die ook de ledenadministratie voor onze vereniging verzorgt. Bij TVDR maken we plezier met elkaar en bieden we elkaar de uitdaging en de ruimte om beter te worden. We zorgen dat iedereen er zich thuis voelt!

Voordelen TVDR

Gravelbanen

We spelen op de 8 gravelbanen van Dekker Zoetermeer, die fulltime worden onderhouden door de groundsman. De banen zijn, behoudens de vorstperiodes en noodzakelijk onderhoud, het hele jaar bespeelbaar.

Binnenbanen

Bij slecht weer en in de winter kunnen we uitwijken naar de binnenbanen van Dekker Zoetermeer.

Activiteiten voor iedereen

Onze actieve Commissie Recreatie Senioren organiseert wekelijkse activiteiten en regelmatig gezelligheidstoernooien.

Clubtrainer

Y4Tennis is de tennisschool die aan onze vereniging is verbonden. In 2013 werd Yovanny van der Veek, eigenaar van Y4Tennis, door de KNLTB gekozen tot Tennisleraar van het jaar!

Jeugdopleidingsprogramma

Samen met tennisschool Y4Tennis bieden wij een opleidingsprogramma voor onze jeugd vanaf 3 jaar.

Selectiebeleid

Voor de spelers die graag meer willen, bieden we via ons selectiebeleid extra faciliteiten.

Geen bardiensten

We maken gebruik van de sportbar van Dekker Zoetermeer. Hierdoor heb je als lid van TVDR geen bardiensten, maar word je altijd bediend door het personeel van Dekker Zoetermeer.

Ledenkorting

Als lid van TVDR kun je profiteren van leuke kortingen op het huren van een binnenbaan of squashbaan bij Dekker Zoetermeer. Je ontvangt voor maximaal 1 speelperiode per dag korting op de baanhuur mits je ‘last minute’ (vanaf 15:30 de dag voorafgaand) de baan reserveert.

Voldoende parkeerplaatsen

Er zijn ruim 500 gratis parkeerplaatsen, waaronder ook een aantal plekken met laadpaal voor elektrische auto's.

Alle faciliteiten onder 1 dak

Op het complex van Dekker Zoetermeer kan je naast tennissen ook bowlen, squashen, fitnessen, etc. De kleedkamers zijn altijd schoon en voorzien van luxe douches en een sauna.

Lidmaatschapsvormen en contributies

Senior

185/jaar
 • Leeftijd vanaf 18 jaar *
 • Spelen in het weekend
 • Maandag t/m vrijdag onbeperkt
 • Lidmaatschap KNLTB

Daglid

114/jaar
 • Leeftijd vanaf 20 jaar *
 • Spelen in het weekend
 • Maandag t/m vrijdag tot 17:00 uur
 • Lidmaatschap KNLTB

Junior

102/jaar
 • Leeftijd van 9 t/m 17 jaar *
 • Spelen in het weekend
 • Maandag t/m vrijdag tot 19:00 uur
 • Lidmaatschap KNLTB

Mini+

66/jaar
 • Leeftijd t/m 8 jaar *
 • Spelen in het weekend
 • Maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur
 • Lidmaatschap KNLTB

Mini

41/jaar
 • Leeftijd t/m 8 jaar *
 • Spelen in het weekend
 • Maandag t/m vrijdag tot 18:00 uur
 • Lidmaatschap KNLTB

*) Voor de leeftijd geldt de leeftijd die bereikt wordt in het lidmaatschapsjaar.

Aan de genoemde abonnementstarieven kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven m.i.v. 1 januari 2022. Hierbij vervallen alle oudere tarieven.

Y4Tennis

Yovanny van der Veek van tennisschool Y4Tennis is onze clubtrainer. Meer informatie over tennisschool is te vinden op de website van Y4Tennis.

Activiteiten

We organiseren verschillende activiteiten waaraan je mee kunt doen, waardoor je lekker kunt tennissen en ook eens speelt tegen en met mensen die je nog niet kent.

BRENG EEN LID AAN

Heb je het helemaal naar je zin bij TVDR en weet je iemand die ook lid wil worden? Als bestaand lid van TVDR krijg je mooie beloning als je een nieuw lid aanbrengt.

Reglement

Tennispark

Het tennispark is geo­pend van 8:00 uur tot 23:30 uur. De banen kunnen worden bespeeld van 8:15 uur tot 23:15 uur. Dekker Zoetermeer kan in overleg met het TVDR Bestuur in het weekend bij weinig activiteiten het buitenpark eerder sluiten, leden kunnen dan wel spelen zij moeten alleen de sleutel van het hek bij de bowlingreceptie halen.

Men dient op het park cor­rect gekleed te gaan. Onder correcte kleding wordt ver­staan: kleding die als ten­niskleding wordt ver­kocht. De ba­nen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Aanwijzingen van het onderhoudspersoneel betreffende het sproeien van de banen, het onderhoud en de orde van het park dienen te worden opgevolgd. Leden mogen gebruik maken van de kleedkamers, douches, sauna en de ho­recafacili­teiten van Dekker Zoetermeer­.

Houdt het tennispark en het sportrestaurant schoon en sleep de banen na gebruik! Breng glas­werk, lege flesjes etc. terug naar de bar in de sportrestaurant en schoenen vegen voor het betreden van het pand.

Het is niet toegestaan honden op het park mee te brengen.

Speelruimte
Op het tennispark van Dekker Zoetermeer zijn 8 buitenbanen beschikbaar. De gebruikers van de banen zijn onze vereniging TV Dekker Rokkeveen (vrij spelen, competitie en toernooien), tennisschool Y4Tennis (lessen) en Dekker Zoetermeer (verhuur aan derden). Alle buitenbanen zijn voor leden van TVDR beschikbaar voor vrijspelen. Banen kunnen worden gereserveerd door:
 • TVDR voor tennisles door Y4Tennis
 • Dekker Zoetermeer voor tennisles door andere tennisscholen en voor verhuur aan derden.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
 • Maandag t/m vrijdag:
  • Tot 19 uur zijn er minstens 2 banen beschikbaar voor vrijspelen door leden van TVDR.
  • Dekker Zoetermeer kan de overige banen gebruiken voor vrije verhuur.
  • Tevens kunnen de overige banen worden toegewezen aan tennisscholen, waarbij Y4Tennis voorrang heeft op andere tennisscholen.
  • Na 19 uur zijn er minstens 7 banen beschikbaar voor TVDR, waarvan Y4Tennis maximaal 3 banen mag gebruiken voor tennisles.
  • Dekker Zoetermeer mag maximaal 1 baan gebruiken voor vrije verhuur of tennisles door andere tennisscholen.
 • Zaterdag en Zondag:
  • Tot 13 uur zijn er minstens 6 banen beschikbaar voor TVDR, waarvan Y4Tennis maximaal 4 banen mag gebruiken voor tennisles. Dekker Zoetermeer mag maximaal 2 banen gebruiken voor vrije verhuur of tennisles door andere tennisscholen.
  • Na 13 uur zijn er minstens 4 banen beschikbaar voor TVDR, waarvan Y4Tennnis maximaal 2 banen mag gebruiken voor tennisles. Dekker Zoetermeer mag de overige banen gebruiken voor vrije verhuur of tennisles door andere tennisscholen.
 • Algemeen
  • Banen die niet zijn gereserveerd voor tennisles of vrije verhuur, kunnen door leden van TVDR worden gereserveerd voor vrijspelen.
  • Indien 2 of meer banen beschikbaar zijn voor vrijspelen door leden van TVDR, dan mag Dekker Zoetermeer 5 minuten voor aanvang van een verhuurperiode een extra buitenbaan reserveren (max. 1 uur) om een verhuurde binnenbaan om te zetten naar buiten.
  • Bij een volledige bezetting (8 banen) kunnen TVDR leden bij de sportreceptie gratis een binnenbaan reserveren. Er worden maximaal 2 van deze gratis binnenbanen beschikbaar gesteld.
  • TVDR kan bij toernooien en competities beschikken over 8 banen, mits 4 weken vooraf overlegd met Dekker Zoetermeer. Tijdens toernooien en competities blijft de sportsbar open tot de laatste wedstrijd is gespeeld.
  • Dekker Zoetermeer kan tweemaal per zomerseizoen over 8 banen beschikken voor eigen evenementen.
Afhangen

De regels van het afhangen zijn verwerkt in de afhangcomputer, met als doel alle leden een eerlijke en gelijke kans te geven om van de tennis­banen gebruik te maken. Een tennisbaan kan wor­den afgehangen voor een periode van 45 minuten. Dit geldt zowel voor het enkel- als het dubbelspel.

Er kan alleen worden af­ge­hangen met 2, 3 of 4 gel­dige KNLTB pasjes. Het is niet toege­staan pas­jes van andere le­den te ge­bruiken. De KNLTB pas wordt afgegeven zodra de verschuldigde contributie is voldaan. Mini leden en leden die na 30 mei lid worden zijn niet in het bezit van een KNLTB pas. Zij kunnen, tegen inlevering van een borg, een tijdelijke pas bij de sportreceptie afhalen. Met deze pas kan worden afgehangen. De pas dient na het speelmoment weer ingeleverd te worden waarmee de ingehouden borg wordt terug gegeven.

Het aantal spelers op een tennisbaan moet tijdens de gereserveerde periode overeenkomen met het aantal geldige pasjes op de af­hangcomputer­­­. Als de gereserveerde periode is verstreken mag worden doorgespeeld tot de volgende spelers bij de baan aankomen.

Wanneer de TVDR banen afgehangen zijn kan bij de receptie een baan van Dekker Zoetermeer worden afgehangen mits deze beschikbaar is.

Banen moeten direct na afloop van de speelperiode worden gesleept, tenzij andere aanwijzingen zijn ge­geven.

Leden van het bestuur, of door het bestuur aange­wezen personen, zijn bevoegd toe te zien op de nale­ving van dit reglement en maat­regelen te nemen in geval van overtre­ding. Hun inter­pre­tatie van dit reglement is bindend.

 • Dagleden mogen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:15 uur en 17:00 uur afhangen. ­
 • Mini- en jeugdleden mogen iedere dag tussen 8:15 en 18:00 uur afhangen. Buiten de voor hen aangegeven periode mogen zij alleen samen met twee of meer seniorleden van een baan gebruikmaken.
 • ­­­­­­­Jeugdleden (tot 16 jaar) mogen iedere dag tussen 8:15 uur en 18:00 uur afhangen.
 • Juniorleden (16 en 17 jaar) mogen iedere dag tussen 8:15 uur en 19:00 uur en in het weekend afhangen.
 • Juniorleden van 18 en 19 jaar oud hebben dezelfde faciliteiten als seniorleden.
 • Jeugd- en juniorleden mogen buiten de voor jeugd- en juniorleden aangegeven perioden alleen samen met twee of meer seniorleden van een baan gebruik maken.
Introducees

Het is een lid toege­staan maximaal drie dagdelen per seizoen een specifiek niet-lid te introduceren. ­Leden die een niet-lid willen introduceren dienen hun naam en de naam van de geïntroduceerde op te geven bij de receptie van Dekker Zoetermeer. Introducees met een leeftijd vanaf 18 jaar ontvangen na betaling van € 7,50 van de receptie Dekker Zoetermeer een introductiepas die een dagdeel geldig is. Introducees met een leeftijd tot 18 jaar betalen € 2,50. Een dag­deel is een ochtend, een middag of een avond.

Verlichting
Het licht wordt (op verzoek) bediend door de receptionistes van Dekker Zoetermeer. De wedstrijdverlichting wordt alleen bij officiële wedstrijden ontstoken.
Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door Dekker Zoetermeer. Voor alle leden, die voor 1 juni van het lidmaatschapsjaar lid zijn of worden, wordt verplicht een KNLTB pas aangevraagd. Na 1 juni worden geen KNLTB passen meer aangevraagd. Bij verlies of diefstal kun je bij de receptie een formulier verkrijgen, waarmee je zelf een nieuwe pas bij de KNLTB kunt aanvragen. Je ontvangt ook een Dekkerpas (niet de KNLTB pas). Deze wordt eenmalig aangemaakt door de receptie van Dekker Zoetermeer. Passen ouder dan 3 jaar kunnen kosteloos worden vervangen. Met de Dekkerpas kan je in de winter voordelig een binnenbaan reserveren tegen de Last Minute voorwaarden (vanaf 15.30 een baan reserveren voor de volgende dag).
Wijzigingen en opzeggingen

Alle mutaties, zoals verhuizingen, en opzeggingen kun je melden per e-mail aan tvdr@dekkerzoetermeer.nl, of schriftelijk aan:

Dekker Zoetermeer
t.a.v. Ledenadministratie TVDR
Scheglaan 12
2718 KZ Zoetermeer

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lidmaatschapsjaar te worden gedaan.

Blessureregeling
Het niet kunnen spelen gedurende het seizoen wegens een blessure is geheel voor risico van het lid. TVDR maakt een uitzondering, indien wegens zwangerschap of ernstige blessure de rest van het buitenseizoen niet meer gespeeld kan worden. Dan wordt onder aftrek van € 15,00 administratiekosten het evenredige deel van het seizoen gereserveerd. De regeling gaat in op het moment van melding van de blessure (achteraf melden is niet mogelijk).  Het evenredige deel dient tenminste € 15,00 te bedragen. Het evenredige deel dient verrekend te worden met een nieuw lidmaatschap van TVDR. Dit kan ook op naam van familie of kennissen komen.

Welkomstboekje

Voor onze nieuwe leden hebben we een speciaal welkomstboekje samengesteld waarin we alles vertellen over het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Zo vind je daar o.a. informatie over de verschillende activiteiten, het vrijspelen, de lessen van de tennisschool en de faciliteiten van Dekker Zoetermeer.

Je kunt dit welkomstboekje hier bekijken: