Tijdens Algemene Leden Vergadering moet het financiële verslag van het voorgaande jaar worden goedgekeurd, en wordt de begroting van het komende jaar gepresenteerd.

Downloads

De jaarekeningen en begrotingen zijn alleen te bekijken als je bent ingelogd.