Bij het afsluiten van een nieuw lidmaatschap kunnen er verschillende promotieacties van toepassing zijn. Op deze pagina vertellen we je meer over de voorwaarden van deze promotieacties. 

Aanmelden nieuw lid

Heb je het helemaal naar je zin bij TVDR en weet je iemand die ook lid wil worden? Als bestaand lid van TVDR krijg je mooie beloning als je een nieuw lid aanbrengt.

Voorwaarden

  1. Een bestaand lid krijgt een korting op de lidmaatschapsfactuur t.w.v. 10% van de netto contributie van dat nieuwe lid. Netto contributie wordt gedefinieerd als de contributie die door het nieuwe lid is betaald in dat jaar (contributie exclusief kortingen geldend voor het nieuwe lid).
  2. De korting wordt pas uitgekeerd, nadat het nieuwe lid de verschuldigde contributie volledig heeft voldaan en ook lid blijft in het daaropvolgende jaar dat het nieuwe lid is aangebracht.
  3. Achteraf wordt geen korting meer gegeven. Het bestaande lid moet het inschrijfformulier dus online invullen en hierop beide namen vermelden. Of het nieuwe lid moet op het inschrijfformulier “Aangemeld door TVDR lid” vermelden.
  4. Gezinsleden wonend op hetzelfde adres zijn uitgesloten van deze regeling.
  5. Het bestaande lid dient minimaal 1 jaar lid te zijn van de TVDR.
  6. Personen die voorgaande 3 jaren hun lidmaatschap van TVDR hebben opgezegd worden niet aangemerkt als nieuw lid.

Let op: Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.