Alle spelers dienen zich aan de volgende regels te houden:
  1. Tennisbaan alleen met tennisschoenen en voorgeschreven kleding betreden
  2. Na het spelen de baan slepen, volgens onderstaande instructie
  3. Lijnen schoonvegen
  4. Gebruikte gereedschappen weer op hun plaats brengen
Sleepregels